Tanúsított rendszerek

Az Egyetem Minőségpolitikai nyilatkozata szerint a Szent István Egyetem tevékenységeinek középpontjában mindenkor a partnerei és szolgáltatásának igénybe vevői állnak. Az Intézmény célja, hogy megbízható, magas színvonalú oktatási, kutatási és egyéb szolgáltatási tevékenységeinkkel biztosítsanak az intézmény hazai és nemzetközi versenyképességét, szakmai elismertségét.

A Szent István Egyetem vezetése kinyilvánítja elkötelezettségét az Európai Felsőoktatási Térség standardjaihoz (ESG) illeszkedő minőségkultúra kialakítására, az ezt szolgáló minőségpolitika fenntartása és fejlesztése mellett. Mindezen túl, ahol relevanciával bír, ott szakmaspecifikus, szabvány alapú rendszerek alapelveire tekintettel alakítja és működteti integrált irányítási rendszerét.

A Szent István Egyetem folyamatosan figyelemmel kíséri a hallgatók és oktatók, valamint a munkaerőpiac, a gazdaság és a társadalom igényeit és elvárásait, és mindent megtesz azért, hogy a tevékenységeiben érdekelt felek feltétlen megbízható és korrekt partnernek tekintsék.

Már a SZIE jogelőd intézményeiben elindult egy olyan minőségügyi rendszer kiépítése, mely az intézmény teljes működési területét lefedi és megfelel a mindenkori piaci és akkreditációs elvárásoknak. Ezen feladatok megvalósítását folytatva a SZIE célként tűzte ki az ISO szabályozás ESG-vel való összehangolását az indikátorok meghatározása és a mérhetőség fejlesztése mellett. Az egyetem szerteágazó területeket ölel fel, számos szervezeti struktúrában működik. Azon területeken (pl. mezőgazdasági, vagy laboratóriumi tevékenységet folytató egységek), ahol szolgáltatást és vagy termék- előállítást is végeznek a piaci igények teljes körű kielégítése érdekében megtartja, illetve kiépíti az Integrált Irányítási Rendszer használatát, az ISO MIR 9001:2015 és KIR 14001:2015, valamint egyéb törvény által előírt minőségbiztosítási rendszerét.

Az Intézmény olyan folyamatszemléletű minőség- és környezetirányítási rendszert működtet és alkalmaz a tanúsított tevékenységi körre vonatkozóan, amely célja az érdekelt felek és vevői, jogszabályi és egyéb szabályzó követelmények folyamatos kielégítése.

A minőség- és környezetirányítási rendszer (Integrált Irányítási Rendszer, IIR) alkalmazási területe jelenleg az alábbi nem önálló jogi személyként működő szervezeti egységekre terjed ki:

  1. Embrió labor H-7400 Kaposvár, Guba Sándor út 40.
  2. Pannon Lovasakadémia H- 7400 Kaposvár, Guba S. út 40.
  3. Takarmánytermesztési Kutatóintézet H- 7095 Iregszemcse, Napraforgó út 1.
  4. Tan- és Kísérleti Üzem H-7400 Kaposvár, Guba Sándor út 40.
  5. Vadgazdálkodási Tájközpont H- 7475 Bőszénfa, Malom út 3.

A tanúsított tevékenységi kör:

Kutatás, fejlesztés, innováció. Állattenyésztés, vadgazdálkodás és turisztika, vadfeldolgozás, növénytermesztés és erdőgazdálkodás, lótartás valamint kapcsolódó rendezvények lebonyolítása.

© 2021 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Minőségügyi és Teljesítménymenedzsment Igazgatóság