Felsőoktatás minőségbiztosítása (ESG)

Egyetemünk vezetősége minőségpolitikájában kinyilvánította elkötelezettségét az Európai Felsőoktatási Térség Sztenderdjeihez (ESG - Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) igazodó minőségkultúra kialakítására, az ezt szolgáló minőségpolitika fenntartása és fejlesztése mellett. Egyetemünk egyik fő minőségfejlesztési fókusza a Magyar Akkreditációs Bizottság követelményeit kielégítő minőségmenedzsment rendszer bevezetése, amely szorosan igazodik az ESG követelményrendszeréhez.

Az ESG célja, hogy előmozdítsa a tanulás és tanítás minőségbiztosítása fogalmának határokon átnyúló, valamennyi érintett számára egységes értelmezését. A sztenderdek közös keretet teremtenek a tanulás és tanítás minőségbiztosításához európai, nemzeti és intézményi szinten, lehetővé teszik a felsőoktatásban a minőség megteremtését és javítását az Európai Felsőoktatási Térségben, támogatják a kölcsönös bizalmat, ezáltal előmozdítják a kölcsönös elismerést, valamint erősítik az országon belüli és országok közötti mobilitást, információt nyújtanak az Európai Felsőoktatási Térségben megvalósuló minőségbiztosításról.

Forrás: Derényi, A., Bodorkós, L,, Hervainé, Szabó, Gy., Kerekes, G., Kovács, I.V., Kováts, G., Szántó, T., Takács, E., Temesi, J. (2016): A felsőoktatás minőségbiztosítási horizontja. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

ESG standardok és irányelvek:

https://www.mab.hu/wp-content/uploads/2020/07/ESG_kotet_OFI2016_ESGmagyar.pdf

© 2021 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Minőségügyi és Teljesítménymenedzsment Igazgatóság